Swiss RayGuard

อุปกรณ์ป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากโทรศัพท์มือถือ

Tel : 083-256-6519
Line : swissrayguard

ผลลัพธ์และผลการทดลอง

ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์จากการใช้ Swiss RayGuard

Image
1. ช่วยลดผลกระทบที่เกิดจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของโทรศัพท์มือถือ
2. ลดความเสี่ยงจากความผิดปกติของระบบหมุนเวียนเลือด
3. ลดความเสี่ยงจากความผิดปกติของ DNA และเซลล์เนื้อเยื่อ ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคที่ร้ายแรงขึ้นได้
4. ลดความเครียด อาการมึน ปวดศีรษะ และ หูอื้อ
5. เพิ่มความแข็งแรง สดชื่น กระปรี้กระเปร่าแก่ผู้ใช้
6. สามารถติดเข้ากับอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือ, โทรทัศน์, คอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์ที่ใช้สัญญาณ Wi-Fi ต่างๆ
7. เป็นอุปกรณ์ที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ของผู้ใช้
8. เป็นอุปกรณ์ที่ได้รับการรับรองโดยผ่านกา...

ความเห็นจากนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงต่อ Swiss RayGuard

Image

“Swiss RayGuard สามารถสร้างให้เกิดปฏิกิริยาด้านบวกในการปกป้องเซลล์ของผู้ใช้จากผลกระทบทางชีวภาพที่เกิดจากคลื่นวิทยุและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า”
ดร. Fiorenzo Marinelli, จากสถาบัน Institute for Molecular Genetics, เมือง โบโลญญา, ประเทศอิตาลี


"Swiss RayGuard สามารถปรับสมดุลและต่อต้านผลเสียที่เกิดจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่แผ่ออกมาจากโทรศัพท์มือถือที่มีต่อระบบไหลเวียนพลังงานในร่างกายมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพถึง 67% โดยประมาณ"
Ulrich Arndt, จากสถาบัน LIFE-TEST Institute, เมืองมิวดิงเก้น, ประเทศเยอรมนี Swiss RayGuardสามารถปกป้องร่างกายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทุกชนิด ซึ่งทำให้ช่วยฟื้นฟูสมดุลในร่างกายได้อย่างกลมกลืน การส่งผ่านข้อมูลจากสมองไปสู่เซลล์ต่างๆก็เป็นไปด้วยความราบรื่นไม่ติดขั...

การศึกษาทดลองทางวิทยาศาสตร์โดยใช้กล้องจุลทรรศน์

Image

การทดลองใช้กล้องจุลทรรศน์ในห้องแลปเพื่อดู การเปลี่ยนแปลงของเม็ดเลือด

1. เม็ดเลือดปกติขณะไม่ได้ใช้โทรศัพท์มือถือ (ซ้าย)
2. ผู้ที่ไม่ได้ใช้ Swiss RayGuard ขณะใช้โทรศัพท์ มือถือเป็นเวลา 48 ชั่วโมง พบว่าเม็ดเลือดมีการ กระจุกตัวเพิ้มขึ้นและเคลื่อนตัวลำบากมาก (กลาง)
3. ผู้ที่ใช้โทรศัพท์มือถือที่ติดตั้ง Swiss RayGuard เม็ดเลือดแทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเม็ดเลือด ปกติ (ขวา)

ดร. F. Marinelli (CNR of Bologna) ได้ทำการทดลองผลกระทบของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในระดับเซลล์ และ DNA รายละเอียดผลการทดลองที่ได้เป็นดังนี้

1. การขยายตัวของเซลล์และการปรับตัวของ วงจรการทำงานของเซลล์ในระดับ DNA ก่อน ใช้โทรศัพท์มือถือ 100% (กราฟซ้าย)
2. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทำให้การขยายตัวของเซลล์ ลดลงและเก...

การทดสอบทางวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่า Prognos System

Image

นอกจากนี้การทดสอบทางวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่า Prognos System เพื่อทดสอบผลลัพธ์ของ Swiss RayGuard การทดสอบแบบ Prognos system คือเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการตรวจสุขภาพของนักบินอวกาศ บนสถานีอวกาศ โดยเป็นการตรวจร่างกายทั่วร่างตามจุดสำคัญต่างๆของร่างกายทั้งหมด 12 จุด โดยวิธีการ ตรวจจะใช้แท่งลักษณะคล้ายปากกาจิ้มไปตามจุดบริเวณที่ต้องการตรวจแล้วอ่านค่าที่แสดงบนคอมพิวเตอร์ สีเขียว แสดงว่ามีผลดีต่อร่างกายและ สีแดงแสดงว่ามีผลเสียต่อร่างกาย

จากการวัดค่าเฉลี่ยมาตรฐานการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้และไม่ใช้ Swiss RayGuard พบว่าผลแตกต่างกัน อย่างชัดเจนโดยกลุ่มที่ใช้ Swiss RayGuard มีผลลัพธ์ที่เป็นบวกต่อสุขภาพ (สีเขียว) แตกต่างจากกลุ่มที่ไม่ใช้ Swiss RayGuard ซึ่งขณะใ...

เมนู

Subscribe