Swiss RayGuard

อุปกรณ์ป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากโทรศัพท์มือถือ

Tel : 083-256-6519
Line : swissrayguard

Image

Penergetic คือเทคโนโลยีการถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าอย่างมีพลัง รูปแบบของเทคโนโลยีนี้ถูกพัฒนาขึ้นโดยอ้างอิงถึงทฤษฎีการหมุนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ซึ่งทฤษฎีกล่าวไว้ว่า สิ่งมีชีวิตทุกอย่าง สร้างการหมุนขึ้นมาได้ด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการหมุนเวียนต่างๆ และนำไปสู่การสร้างสนามพลังงานแม่เหล็กชีวภาพที่มีพลังของตัวเองขึ้นมา

Penergetic ได้พัฒนากระบวนการที่สร้างความเป็นไปได้ที่จะกำหนดรูปแบบพลังงานด้วยการยิงเลเซอร์เป็นทรงคลื่นที่มีการหมุนอันเป็นลักษณะเฉพาะให้อยู่ในวัสดุที่พกพาได้บนพื้วผิวของ Swiss RayGuard (ส่วนที่เป็นทรงคลื่นสีขาวบนผลิตภัณฑ์)

เทคโนโลยีนี้จะส่งคลื่นพลังงานออกมาสู่พื้นที่แวดล้อมใกล้เคียง เพื่อเหนี่ยวนำและปรับเปลี่ยนสภาพ และ รูปแบบของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เป็น อันตรายจากโทรศัพท์มือถือ ให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมและร่างกายมนุษย์สามารถรับได้อย่างปลอดภัยและยังส่งผลให้เกิดความกระปรี้กระเปร่ามากยิ่งขึ้น

เมนู

Subscribe